Palivové brikety

Vytlačiť

Produktom sú brikety valcového, n - uholníkového alebo kvádrového tvaru.Tvar a kvalita brikety úzko súvisí s použitou technológiou výroby. Brikety sa ľahko zahorievajú, horia ustáleným plameňom a bez dymu až 90 minút.

Ich hustota je až 1,4 kg/dm3 a výhrevnosť 18 MJ/kg, čím prevyšujú výhrevnosť hnedého uhlia. Sú vhodné takmer do všetkých typov kotlov, krbov a piecok na pevné palivo, naviac sa dajú použiť aj na opekanie, grilovanie.