ZELENÁ ENERGIA-ENERGIA Z PRÍRODY

Biomasa,  drevný odpad i zberový papier sú vynikajúcou surovinou pre kvalitné výhrevné a čisté palivo – brikety a pelety. Ako vstupné materiály pre biobrikety, ktoré patria medzi obnoviteľné zdroje energie sa používajú čisté piliny, hobliny, triesky, drevený prach, kôra, štiepky, kartóny, zberový papier, papierové odrezky z výroby, vytriedený spáliteľný podiel z komunálneho odpadu, pazderie z ľanu, odpady z juty, seno, slama z obilia, slama z ryže, odrezky a prach pri výrobe koží, stonky, kukurica, repková slama, plevy, škrupiny z orechov, škrupiny z kokosov, piliny z eukalyptového dreva, piliny z osiky,  brezy a iné. Veľmi vhodné je na výrobu brikiet a peliet použiť prachový  odpad z centrálneho odsávania, a to prachové odpady z drevotriesky, sololitu alebo MDF dosiek, bavlnený prach z textilnej výroby, prach z tabaku, alebo  prach   papierenských prevádzok. Okrem toho, všetci dobre vieme, že s dodávkami plynu môžu byť problémy. Svetová hospodárska kríza nás všetkých núti, aby sme viac využívali zdroje ponúknuté prírodou a menej plytvali. Spoločnou silou tak vytvoríme nové pracovné miesta a zvýšime domácu produkciu. Vyrábajte vlastnú energiu, pomôžte sebe i prírode. Získavajte zo  zbytkov z výroby cenné druhotné a energetické suroviny! Suroviny - a tým i primárna energia- sa stále zmenšujú. Tento vývoj nás zaväzuje k citlivému a zodpovednému  zachádzaniu s prírodou. Odhaľovanie nových energetických zdrojov a spätné využitie zvyškových materiálov v rámci energetického cyklu je dôležitým prínosom pre udržanie fungujúceho ekosystému.

Kontaktné údaje

 
Telefón: 0909 216 937
 
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

Hľadanie

Zaujímavé