BIOMASA - BUDÚCNOSŤ VO VYKUROVANÍ

 

 

Čiastočným riešením problému môže byť energetické zhodnocovanie biomasy, ktorej energetický potenciál niekoľkokrát prevyšuje ročnú celosvetovú spotrebu energie. Dôležité je zhodnocovanie drevného odpadu, ktorý je na rozdiel od iných druhov odpadov cenený najmä pre svoj vysoký energetický obsah. Veľké množstvo drevného odpadu, ktoré každodenne vyprodukuje najmä drevospracujúci a stavebný priemysel, je výbornou surovinou pre výrobu alternatívnych biopalív ako sú brikety a pelety. Merná hmotnosť brikiet  a peliet je 1000 – 1200 kg.m-3. Obsah popola je len 0,1 – 1 %,  popol je výborným  minerálnym hnojivom.    Brikety a pelety sú necitlivé na vzdušnú vlhkosť, nie je nutné použitie obalového materiálu

 

Biomasa a výhody biopalív
Biomasou rozumieme materiály rastlinného i živočíšneho pôvodu, ktoré sú priemyselne a energeticky využiteľné.To sú nielen pestované rastliny, ale aj druhotné suroviny vznikajúce pri pestovaní či odpadky. Keďže ide o domáci zdroj energie, výhodou je, že ho netreba dovážať a jeho cena nezávisí od monopolného dodávateľa alebo od vývoja na medzinárodnom trhu. Peniaze zostávajú na regionálnej úrovni, to znamená povzbudenie miestnej ekonomiky, vytváranie nových pracovných príležitostí a v konečnom dôsledku prispieva k rozvoju vidieka.

 

 

Výhody briketovania a peletovania

 

  • Briketovanie vyriešilo problém likvidácie odpadu, ktorý nemal iné využitie.
  • Spaľovanie pilín alebo truhlárskeho odpadu vo forme brikiet ušetrilo čas pre obsluhu kotolne, umožnilo vytvorenie dostatočnej zásoby brikiet cez leto pre zimné obdobie.
  • Náhrada pôvodného plynového alebo koksového kotla za kotol na drevené brikety. Úspora prevádzkových nákladov splatila investíciu na nové kotle vrátane lisu za dva roky.
  • Briketovanie umožnilo lepšie využitie priestoru v malých dielňach znížením objemu odpadu 8 - 10 x.
  • Drevené brikety sú dobre predajný výrobok. Rozšírenie užívateľov kotlov na drevo Verner , Atmos atď. tvorí dobrú odbytovú základňu.
  • Briketovanie umožnilo manipuláciu s odpadom pred jeho transportom. Jedná sa o použitie lisov pri spracovaní extrémne prašného odpadu napr. po brúsení MDF dosiek.

 

Kontaktné údaje

 
Telefón: 0909 216 937
 
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

Hľadanie

Zaujímavé